400V
产品分类 200V 300V 400V 600V 700V 1000V以上
联系我们
招商加盟
MUR2040DC
文章来源:未知      发布者:admin
规格型号
  MUR2040DC
 
产品参数
 电压:400V,电流:2*10A,VF:1.13V,Trr:35ns 
 
产品品牌
日月辰
产品封装
  TO-263
     
详细说明
     

Part
Number 
Package  Io VBR(V) VF(25℃)  @IF IFSM Trr
Min. IF Typ. Max.
MUR4040F TO-220FAC 40 400 40 1 1.4 500 50
MUR8040PT TO-247 80 400 40 1 1.4 500 50
MUR6040PT TO-247 60 400 30 1.2 1.4 480 50
MUR3040F TO-220FAC 30 400 30 1.2 1.4 480 50
MUR2540F  TO-220AC 25 400 25 1.2 1.4 420 50
MUR5040PT TO-247 50 400 25 1.2 1.4 420 50
MUR2540 TO-220AC 25 400 25 1.2 1.4 420 50
MUR2040F TO-220FAC 20 400 20 1.15 1.4 390 50
MUR4040PT TO-247 40 400 20 1.15 1.4 390 50
MUR2040 TO-220AC 20 400 20 1.15 1.4 390 50
MUR3040PT TO-247 30 400 15 1.2 1.4 320 50
MUR3040FCT TO-220F 30 400 15 1.2 1.4 320 50
MUR3040DC TO-263 30 400 15 1.2 1.4 320 50
MUR1540F  TO-220FAC 15 400 15 1.2 1.4 320 50
MUR3040CT TO-220AB 30 400 15 1.2 1.4 320 50
MUR1540 TO-220AC 15 400 15 1.2 1.4 320 50
MUR2040DC TO-263 20 400 10 1.2 1.4 215 35
MUR2040PT TO-247 20 400 10 1.2 1.4 215 35
MUR2040CT TO-220AB 20 400 10 1.2 1.4 215 35
MUR2040FCT TO-220F 20 400 10 1.2 1.4 215 35
MUR1040 TO-220AC 10 400 10 1.2 1.4 215 35
MUR1040F TO-220FAC 10 400 10 1.2 1.4 215 35
MUR2040DC TO-263 20 400 10 1.13 1.4 160 35
MUR2040FCT TO-220F 20 400 10 1.13 1.4 160 35
MUR1040F TO-220FAC 10 400 10 1.13 1.4 160 35
MUR2040CT TO-220AB 20 400 10 1.13 1.4 160 35
MUR1640DC  TO-263 16 400 8 1.13 1.4 120 35
MUR1040 TO-220AC 10 400 10 1.13 1.4 160 35


产品资料下载:
其他最新产品
深圳市日月辰科技有限公司
地址:深圳市宝安区松岗镇潭头第二工业城A区27栋3楼
电话:0755-2955 6626
传真:0755-2978 1585
手机:131 1300 0010